Wybierz język:

  • Polish
  • English
 
 
Drukuj Email

PREPARATYKA PRÓBEK

 

Celem preparatyki jest wytworzenie katody grafitowej z węgla zawartego w próbce. Ta procedura musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia węglem osadzonym w próbce po obumarciu datowanego organizmu. Z drugiej strony, procedura sama nie może wprowadzać zanieczyszczenia węglem. Wytworzone katody są gotowe do umieszczenia w spektrometrze AMS, w którym mierzy się stosunki izotopowe węgla


Preparatyka próbek składa się z trzech etapów:

point2.png wstępna preparatyka chemiczna 
point2.png wytwarzanie  CO2
point2.png grafityzacja 

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe posiada wyposażenie do  wstępnej preparatyki częściej spotykanych typów próbek.


Laboratorium posiada również zbudowane we własnym zakresie układy próżniowe do produkcji CO2 z badanych próbek i do jego późniejszej grafityzacji.


Wyposażenie umożliwia jednoczesną preparatykę 20 próbek. Pełny cykl preparatyki typowych próbek trwa 5-6 dni.

1.jpg
 
Układy próżniowe do redukcji CO2 w
Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym

Metody wstępnej preparatyki chemicznej są różne dla różnych typów próbek:

point2.png  AAA (acid-alkali-acid) - trzyetapowe traktowanie roztworami kwasu i zasady. Usuwa ono kwasy huminowe i fulwowe, oraz wtórne węglany osadzone w organicznym materiale próbki. Jest stosowana dla większości próbek organicznych. 
point2.png  Selektywne rozpuszczanie kwasem  - usuwa powierzchniowe warstwy muszli mięczaków i nacieków.
point2.png  Ekstrakcja kolagenu - wyodrębnia składnik kości, będący najmniej podatny na wymianę węgla z otoczeniem. Przed ekstrakcją, stan zachowania kolagenu jest sprawdzany w pomiarze zawartości azotu i węgla w kości, przy pomocy analizatora ThermoFischer NC, i do ekstrakcji kolagenu kierowane są tylko próbki o odpowiednio wysokiej zawartości azotu i odpowiednio niskim stosunku C/N. Wyekstrahowany kolagen jest ostatecznie filtrowany na ultrafiltrach Vivaspin 15 - 30kD, usuwających porozrywane łańcuchy aminokwasów zdegradowanej frakcji kolagenu.


nc.jpg

Analizator ThermoFisher NC, FlashEA Series 1112 


Pełny opis procedur stosowanych w naszym laboratorium jest dostępny w formacie Word

Więcej szczegółów preparatyki chemicznej znajdziesz w witrynie Waikato & Oxford 14C Laboratories

Inne strony poświęcone preparatyce próbek:
 
© 2020 Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.