Wybierz język:

  • Polish
  • English
 
 

LABORATORIUM AMS


Laboratorium 14C AMS wykonuje pomiary 14C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). W chwili obecnej, w Europie działa kilkanaście laboratoriów 14C AMS. Laboratorium jest pierwszą tego typu jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej.

Laboratorium 14C AMS jest jednostką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu. Laboratorium ściśle współpracuje z Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, które specjalizuje się w przetwarzaniu próbek naturalnych do postaci nadającej się do pomiaru AMS.

Laboratorium AMS jest wyposażone w dwa akceleratorowe spektrometry masowe typu 1.5 SDH-Pelletron Model "Compact Carbon AMS" wyprodukowane przez National Electrostatics Corporation, Middleton (USA) i zakupione przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.tank1a.png

"Compact Carbon AMS" nr ser. 003, wyprodukowany i zakupiony w 2001r.


cams2_4.png

"Compact Carbon AMS" nr ser. 012, wyprodukowany i zakupiony w 2012/13r. 

  

 

Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych od ok. 50 tys. lat. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, historii sztuki, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w badaniach biochemicznych i w przemyśle spożywczym. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.

 
© 2021 Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.