Wybierz język:

  • Polish
  • English
 
 
CENNIK USŁUG


Usługa Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego obejmuje preparatykę próbki, pomiar 14C techniką AMS, obliczenie konwencjonalnego wieku radiowęglowego oraz kalibrację daty 14C (dla próbek o wiekach z zakresu krzywej kalibracyjnej, dla próbek archeologicznych - "automatycznie", dla pozostałych próbek - na życzenie).

Próbki przeznaczone do datowania 14C w naszym Laboratorium muszą zostać zarejestrowane w naszej bazie danych. Rejestracji próbki klient może dokonać samodzielnie - w systemie on-line. Próbkę może też zarejestrować personel Laboratorium, jeśli wysłanej próbce towarzyszy wypełniony formularz opisu próbki.

Próbce wysłanej do datowania winno też towarzyszyć:
point2.png zlecenie z instytucji klienta, z podaną liczbą próbek, całkowitą ceną usługi oraz danymi do faktury

Ceny datowania 14C w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym

Datowanie radiowęglowe, zwykła precyzja1
1300 zł za próbkę + 23% VAT

Zniżka normalna
przy zamówieniu co najmniej 10 datowań - 5%
przy zamówieniu co najmniej 50 datowań - 10%
Zniżka dla stałych klientów3dla 10-24 dat - 5%
dla 25-49 dat - 10%
dla 50-99 dat - 15%
dla co najmniej 100 dat - 20%
Datowanie radiowęglowe, podwyższona precyzja2 
cena negocjowana indywidualnie
Dodatkowa opłata za ekstrakcję kolagenu
(w przypadku datowania próbek kości)
200 zł za próbkę + 23% VAT
 
  
 
1 precyzja w warunkach pomiaru 14C AMS w pojedynczej katodzie wytworzonej z próbki. Precyzja daty  14 zależy od wieku i masy próbki. Przykładowo, dla próbek zawierających ponad 1 mg węgla i młodszych niż 3000 lat, błąd wieku 14C nie powinien być większy niż ±40 lat.
2 datowanie o podwyższonej precyzji wymaga wytworzenia i pomiaru 14C większej liczby katod. Liczba katod i odpowiednia cena datowania podlegają negocjacji.
3 dla konkretnego zlecenia, zniżka dla stałych klientów zależy od całkowitej liczby dat zamówionych przez konkretnego zleceniodawcę lub opłaconych przez konkretnego płatnika (decyduje większa z tych dwóch liczb) w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz roku poprzedzającego przysłanie próbek do bieżącego zlecenia.
 
Czas oczekiwania na wynik datowania jest liczony od momentu dotarcia próbek do laboratorium.

 
© 2020 Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.